புத்தர்

Buddha

அம்பேத்கர்

Ambedkar

நிம்மதிக்கான இரண்டு வழிகள்: விட்டுக்கொடுங்கள் அல்லது விட்டுவிடுங்கள்

I never see what has been done; I only see what remains to be done

நான் யாருக்கும் அடிமையில்லை. எனக்கு யாரும் அடிமையில்லை

Cultivation of mind should be the ultimate aim of human existence

உனக்கு நீயே விளக்காயிரு ‍-புத்தர் *****வரலாறு தெரியாமல் வரலாறு படைக்க முடியாது -டாக்டர் அம்பேத்கர்*****உலக வாழ்க்கையின் நோக்கம் பிறருக்கு உதவி செய்வதே -புத்தர்*****நீ என்னை உன் அடிமை என்று நினைக்கும்போது, உன்னைக்கொல்லும் ஆயுதமாய் நான் மாறி விடுவது என் கடமை -டாக்டர் அம்பேத்கர்*****அறியாமையோடு நூறு ஆண்டுகள் வாழ்வதைக் காட்டிலும் அறிவுடன் ஒருநாள் வாழ்வது மேலானது -புத்தர்***** நான் வணங்கும் தெய்வங்கள் மூன்று. முதல் தெய்வம் அறிவு; இரண்டாவது தெய்வம் சுயமரியாதை; மூன்றாவது தெய்வம் நன்னடத்தை. இவற்றைத் தவிர வேறு தெய்வங்கள் எனக்கு இல்லை -டாக்டர் அம்பேத்கர்

05 மே 2021

பாபாசாகேப் டாக்டர் அம்பேத்கர் நூல் தொகுப்பு

My Example Bouncing ball

தொகுதி 01          தொகுதி 02         தொகுதி 03
தொகுதி 04          தொகுதி 05         தொகுதி 06
  
தொகுதி 07          தொகுதி 08         தொகுதி 09
  
தொகுதி 10          தொகுதி 11         தொகுதி 12
  
தொகுதி 13          தொகுதி 14         தொகுதி 15
  
தொகுதி 16          தொகுதி 17         தொகுதி 18
  
தொகுதி 19          தொகுதி 20         தொகுதி 21
  
தொகுதி 22          தொகுதி 23         தொகுதி 24
  
தொகுதி 25          தொகுதி 26         தொகுதி 27
  
தொகுதி 28          தொகுதி 29         தொகுதி 30
  
தொகுதி 31          தொகுதி 32          தொகுதி 33
  
தொகுதி 34          தொகுதி 35         தொகுதி 36
  
தொகுதி 37

அயோத்திதாசர் சிந்தனைகள்

My Example Bouncing ball


தொகுதி 1 அரசியல்
தொகுதி 1 சமூகம்
தொகுதி 2 சமயம்
தொகுதி 2 இலக்கியம்
தொகுதி 3

08 அக்டோபர் 2015

டாக்டர் அம்பேத்கரின் 22 உறுதிமொழிகள். 22 Vows of Dr. Ambedkar

பாபாசாகேப் டாக்டர் அம்பேத்கர், அக்டோபர் 14, 1956 அன்று தீக்ஷாபூமி, நாக்பூரில் ஆறு லட்சம் பேர்களுடன் பௌத்த சமயத்தில் இணைந்த‌ போது ஏற்றுக்கொண்ட 22 உறுதிமொழிகள். உலகில் மிகப்பெரிய சமயமாற்றமாக இந்நிகழ்வு கருதப்படுகிறது. இந்து மத பந்த‌த்தை முழுமையாக துறப்பதற்கு இவ்வுறுதிமொழிகள் பரிந்துரைக்கப்படுகிறது. இவ்வுறுதிமொழிகள் இந்து மத நம்பிக்கைகள் மற்றும் சடங்குகளின் வேர்களில் தாக்குலை நடத்தியது. இவ்வுறுதிமொழிகள் பவுத்தத்தை குழப்பம், முரண்பாடுகளிலிருந்து பாதுகாக்கும் அரணாக அமைந்தது. இவ்வுறுதிமொழிகளால் சாதி இந்துக்கள் ஏற்படுத்திய மூடநம்பிக்கைகள், அர்த்தமற்ற சடங்குகளிலிருந்து மக்களை விடுவிக்க முடியும்.

Dr.B.R.Ambedkar prescribed 22 vows to his followers during the historic religious conversion to Buddhism on 14 October 1956 at Deeksha Bhoomi, Nagpur in India. The conversion to Buddhism by 600,000 people was historic because it was the largest religious conversion, the world has ever witnessed. He prescribed these oaths so that there may be complete severance of bond with Hinduism. These 22 vows struck a blow at the roots of Hindu beliefs and practices. These vows could serve as a bulwark to protect Buddhism from confusion and contradictions. These vows could liberate converts from superstitions, wasteful and meaningless rituals, which have led to pauperisation of masses and enrichment of upper castes of Hindus.

1.நான் பிரம்மா, விஷ்ணு, சிவன் (மகேஸ்வரன்) ஆகியவற்றை கடவுளாக  நம்பமாட்டேன்,  வணங்கமாட்டேன்.
I shall have no faith in Brahma, Vishnu and Mahesh nor shall I worship them.

2.நான் ராமன், கிருஷ்ணன் இரண்டும் இறைவனின் அவதாரமென்று நம்பமாட்டேன், வணங்கமாட்டேன்.
I shall have no faith in Rama and Krishna who are believed to be incarnation of God nor shall I worship them.

3.நான் கௌரி, கணபதி,  மற்றும் இந்துக் கடவுளர்கள் மற்றும் பெண் கடவுளர்ளை நம்பமாட்டேன், வணங்கமாட்டேன்.
I shall have no faith in ‘Gauri’, Ganapati and other gods and goddesses of Hindus nor shall I worship them.

4.நான்  கடவுள் பிறந்ததாகவோ, அவதாரம் எடுத்ததாகவோ நம்பமாட்டேன்.
I do not believe in the incarnation of God.

5.மகாவிஷ்ணுவின் அவதாரம்தான் புத்தர் என்பதை நான் நம்பமாட்டேன். இதை சுத்த முட்டாள்தனமான‌, தவறான பிரச்சாரமாகவே கருதுகிறேன்.
I do not and shall not believe that Lord Buddha was the incarnation of Vishnu. I believe this to be sheer madness and false propaganda.

6.நான் இறப்பு நிகழ்ச்சியில் இந்துமதச் சடங்குகளான‌ சிராத்தா, பிண்டம் போன்றவற்றை கொடுக்கமாட்டேன்.
I shall not perform ‘Shraddha’ nor shall I give ‘pind-dan’.

7.நான் புத்தரின் போதனைகளையும், நெறிகளையும் மீறி செயல்பட‌ மாட்டேன்.
I shall not act in a manner violating the principles and teachings of the Buddha.

8.எனது எந்தவொரு விழாக்களையும் நிகழ்த்த பார்ப்பனர்ளை அனுமதிக்க மாட்டேன்.
I shall not allow any ceremonies to be performed by Brahmins.

9.நான் மனிதனின் சமத்துவத்தை நம்புவேன்.
I shall believe in the equality of man.

10.நான் சம‌த்துவத்தை நிலை நிறுத்த முயற்சி செய்வேன்.
I shall endeavour to establish equality.

11.நான் புத்தரின் எண்மார்க்க வழிகளை  பின்பற்றுவேன்.
I shall follow the ‘noble eightfold path’ of the Buddha.

12.நான் புத்தரின் பத்து தம்மப் போதனைகளை (பாரமிதா) பின்பற்றுவேன்.
I shall follow the ‘paramitas’ prescribed by the Buddha.

13.நான் எல்லா உயிர்களிடத்தும் இரக்கம் காட்டி, பாதுகாப்பேன்.
I shall have compassion and loving kindness for all living beings and protect them.

14.நான் களவு செய்ய மாட்டேன்.
I shall not steal.

15.நான் பொய்ப் பேச மாட்டேன்.
I shall not tell lies.

16.நான் உடல் இன்பத்துக்காகத் தவறுகள் செய்ய மாட்டேன்.
I shall not commit carnal sins.

17.நான் மது , போதைமருந்துகள் அருந்த மாட்டேன்.
I shall not take intoxicants like liquor, drugs etc.

18.நான் ஒவ்வொரு நாளும் வாழ்க்கையில் புத்தரின் எண்மார்க்க வழிகளையும், அன்பு, கருணை, இரக்கம் ஆகியவற்றை  அமைத்துக்கொள்ள முயற்சி செய்வேன்.
I shall endeavour to follow the noble eightfold path and practise compassion and loving kindness in every day life.

19.நான் மனித நேயத்துக்கு முரணான, சம‌த்துவம் இல்லாத கேடுகெட்ட இந்து மதத்தை விட்டொழித்து, இன்றுமுதல் மேன்மைமிகு பவுத்தத்தில் இணைத்துக்கொள்கிறேன்.
I renounce Hinduism which is harmful for humanity and impedes the advancement and development of humanity because it is based on inequality, and adopt Buddhism as my religion.

20.புத்தரின் அறநெறி மட்டுமே உண்மையானது என்று உறுதியாக நான் நம்புகிறேன்.
I firmly believe the Dhamma of the Buddha is the only true religion.

21.நான் இன்று மறுவாழ்வு பெற்றதாக நம்புகிறேன்.
I believe that I am having a re-birth.

22.நான் புத்தரின் அறநெறிப் போதனைகளின்படி இன்று முதல் செயல்படுவேன்.
I solemnly declare and affirm that I shall hereafter lead my life according to the principles and teachings of the Buddha and his Dhamma.