புத்தர்

Buddha

அம்பேத்கர்

Ambedkar

நிம்மதிக்கான இரண்டு வழிகள்: விட்டுக்கொடுங்கள் அல்லது விட்டுவிடுங்கள்

I never see what has been done; I only see what remains to be done

நான் யாருக்கும் அடிமையில்லை. எனக்கு யாரும் அடிமையில்லை

Cultivation of mind should be the ultimate aim of human existence

உனக்கு நீயே விளக்காயிரு ‍-புத்தர் *****வரலாறு தெரியாமல் வரலாறு படைக்க முடியாது -டாக்டர் அம்பேத்கர்*****உலக வாழ்க்கையின் நோக்கம் பிறருக்கு உதவி செய்வதே -புத்தர்*****நீ என்னை உன் அடிமை என்று நினைக்கும்போது, உன்னைக்கொல்லும் ஆயுதமாய் நான் மாறி விடுவது என் கடமை -டாக்டர் அம்பேத்கர்*****அறியாமையோடு நூறு ஆண்டுகள் வாழ்வதைக் காட்டிலும் அறிவுடன் ஒருநாள் வாழ்வது மேலானது -புத்தர்***** நான் வணங்கும் தெய்வங்கள் மூன்று. முதல் தெய்வம் அறிவு; இரண்டாவது தெய்வம் சுயமரியாதை; மூன்றாவது தெய்வம் நன்னடத்தை. இவற்றைத் தவிர வேறு தெய்வங்கள் எனக்கு இல்லை -டாக்டர் அம்பேத்கர்

05 மே 2021

பாபாசாகேப் டாக்டர் அம்பேத்கர் நூல் தொகுப்பு

My Example Bouncing ball

தொகுதி 01          தொகுதி 02         தொகுதி 03
தொகுதி 04          தொகுதி 05         தொகுதி 06
  
தொகுதி 07          தொகுதி 08         தொகுதி 09
  
தொகுதி 10          தொகுதி 11         தொகுதி 12
  
தொகுதி 13          தொகுதி 14         தொகுதி 15
  
தொகுதி 16          தொகுதி 17         தொகுதி 18
  
தொகுதி 19          தொகுதி 20         தொகுதி 21
  
தொகுதி 22          தொகுதி 23         தொகுதி 24
  
தொகுதி 25          தொகுதி 26         தொகுதி 27
  
தொகுதி 28          தொகுதி 29         தொகுதி 30
  
தொகுதி 31          தொகுதி 32          தொகுதி 33
  
தொகுதி 34          தொகுதி 35         தொகுதி 36
  
தொகுதி 37
Babasaheb Dr.Ambadkar Writings & Speeches Books English & Hindi and Audio Files

அயோத்திதாசர் சிந்தனைகள்

My Example Bouncing ball


தொகுதி 1 அரசியல்
தொகுதி 1 சமூகம்
தொகுதி 2 சமயம்
தொகுதி 2 இலக்கியம்
தொகுதி 3