06 ஜூன் 2013

புத்தா மக்கள் நலச்சங்கம், சிதம்பரம்.


 டாக்டர் அம்பேத்கர் முன்மொழிந்த சுதந்திரம், சமத்துவம், சகோதரத்துவம் ஆகியவற்றை நிலைநாட்ட, சிதம்பரத்தில் புத்தா மக்கள் நலச்சங்கம் 24 மே 2013 புத்தர் பிறந்த நாளில் பதிவு செய்யப்பட்டு துவங்கப்பட்டுள்ளது.

தமிழகத்தில் இச்சங்கத்தின் கிளையை நிறுவ ஆர்வம் உள்ளவர்கள் தொடர்பு கொள்ளவும்.